Aanmeldformulier

 • Gemoedsrustplan | Ondernemerstestament

  Aanmeldformulier & inloggegevens

 • Sterkte-indicator
 • NeBeK bv, ontwikkelaar en eigenaar van www.gemoedsrustplan.nl en www.ondernemerstestament.nu, gevestigd aan de Hoogt 47, 5175 AX Loon op Zand, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  https://www.gemoedsrustplan.nl/
  De Hoogt 47
  5175 AX Loon op Zand
  +31 (0)85 018 76 39
  info@gemoedsrustplan.nl

  Gegevens die wij verwerken

  NeBeK b.v. respecteert de privacy van de klant en relatie en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De Wet Bescherming gegevens/AVG is hierop van toepassing. Dit betekent dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens. Enkel de gegevens die u hierboven hebt ingevoerd ten behoeve van uw registratie zullen waar nodig verwerkt worden ten behoeve van uw documenten

  Bijzondere en/of gevoelige gegevens

  U bepaalt zelf welke gevoelige gegevens u verder vast wil leggen. NeBeK bv verwerkt deze gegevens enkel op de wijze zoals door u zelf wordt bepaald. NeBeK bv zal nimmer op eigen initiatief overgaan tot zelfstandige verwerking van de door u vastgelegde gegevens. Registratie van bijzondere en/of gevoelige gegevens van u kunnen als voorbeeld zijn:

  - burgerservicenummer (BSN)

  Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gemoedsrustplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

  NeBeK bv verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw betaling
  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  - Om met u digitaal alsmede fysiek te kunnen communiceren

  Hoe lang we gegevens bewaren

  NeBeK bv bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Delen van gegevens met derden

  NeBeK bv deelt uw gegevens niet met derden, enkel in het geval er sprake is van een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast zal NeBeK bv uw gegevens enkel en alleen met uw nadrukkelijke toestemming verstrekken aan door u aangewezen derden.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  NeBeK bv gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gemoedsrustplan.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. NeBeK bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  NeBeK bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit gegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-gegevens/tip-ons

  Hoe wij gegevens beveiligen

  NeBeK bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gemoedsrustplan.nl

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.