Alle formulieren

U kunt hier de gewenste formulieren invullen.

Mijn  Persoonlijke Gegevens

Dit is uw basis-document waarin uw privé-gegevens genoteerd worden. Uw vertrouwenspersoon wordt met dit document snel geholpen voor het geval er zich een situatie voordoet waarbij u zelf geen beslissen meer kan nemen. Tevens kunt u hier ook de gegevens van uw kinderen vermelden. 

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn persoonlijke gegevens"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Persoonlijke Gegevens Levenspartner

Naast uw persoonlijke gegevens kunt u in dit document de belangrijkste gegevens opnemen met betrekking tot uw levenspartner.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Persoonlijke gegevens levenspartner"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn Behandelverbod

Hierin legt u vast dat u niet meer behandeld wil worden als er geen kwaliteit van leven meer te verwachten is. U maakt een beschrijving van wat u verstaat onder “kwaliteit van leven”. Let op dat u dit behandelverbod met uw arts (of ziekenhuis) bespreekt en dat u uzelf ook volledig laat informeren over de consequenties van dit behandelverbod. Dit is dan ook een basis-document welke u kan doornemen met uw arts.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn behandelverbod"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn Euthanasieverzoek

In dit document beschrijft u wat u onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden verstaat. Dit document dient u met uw arts door te nemen en hierbij zal uw arts u adviseren over de consequenties.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn Euthanasieverzoek"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn volmacht ten behoeve van arts

Deze volmacht ten behoeve van de arts is uw wilsverklaring. Bespreek deze wilsverklaring nadrukkelijk met uw arts en vraag deze op te laten nemen in uw medisch dossier. Zorg dat uw wensen ook bekend zijn als u naar het ziekenhuis of verpleeghuis gaat. Dit document is uw basis-document welke u met uw arts kan doornemen.

Voorna(a)m(en)AchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn Volmacht ten behoeve van arts"

Voorna(a)m(en)AchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn volmacht inzake mijn financiën

In deze volmacht legt u vast wie er namens u beslissingen mag nemen over uw financiën als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U wijst hier uw vertrouwenspersoon aan. Let u er op dat de volmachten bij de juiste instanties geregistreerd worden.

Voorna(a)m(en)AchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn Volmacht inzake financiën"

Voorna(a)m(en)AchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn  Wachtwoorden

Het centraal vastleggen van uw diverse wachtwoorden is erg handig. Voor u maar zeker ook voor uw vertrouwenspersoon in het geval er iets met u gebeurt waardoor uw vertrouwenspersoon toegang moet hebben middels uw wachtwoorden. MAAR LET OP; zelfs het Pentagon kan digitaal gekraakt worden!. Dus zorg dat uw wachtwoorden zo veilig als mogelijk opgeslagen worden en wijzig uw wachtwoorden regelmatig. Maak gebruik van “sterke” wachtwoorden.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn Wachtwoorden"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn Bezittingen

Een overzicht van uw bezittingen zoals uw bankrekeningen, onroerend goed, auto’s, kunst, inboedel etc. legt u vast in dit document. Erg handig voor het geval u iets overkomt.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn bezittingen"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn abonnementen en contributies

Een actueel overzicht van uw lopende abonnementen en contributies is altijd handig. Voor u maar ook voor uw vertrouwenspersoon voor het geval er iets met u gebeurt. U kunt in dit document diverse soorten (telefoon, internet, bladen, sport etc.) registreren.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn Abonnementen en Contributies"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn adressenlijst

Het is altijd handig om een actuele adressenlijst te hebben. U hebt hierbij ook de mogelijkheid om speciale opmerkingen te plaatsen waardoor u bijvoorbeeld al zelf selecties kan aangeven voor het al dan niet benaderen van personen bij specifieke gebeurtenissen.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn Adressenlijst"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn Verzekeringen

Hier geeft u een totaal overzicht van uw lopende  verzekeringen. Dit is zowel voor u makkelijk maar ook makkelijk voor het geval er iets met u gebeurt.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn Verzekeringen"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn  Persoonlijk Flexibel Testament

Het testament of het levenstestament zijn belangrijke documenten. Deze bevatten echter veelal de regelgeving op hoofdlijnen. Met uw Persoonlijk Flexibel Testament geeft u detailinformatie aan uw vertrouwenspersoon hoe om te gaan in specifieke situaties. Dit document heeft niet de rechtskracht van een notarieel testament, maar is een aanvulling op uw testament. Het geeft uw doelstellingen en instructies weer voor het geval u komt te overlijden of voor het geval u tijdelijk niet in staat bent om zelf beslissingen te nemen.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn persoonlijke flexibel testament"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Mijn Uitvaartwensen

In dit document geeft u de wensen en richtlijnen aan met betrekking to uw overlijden. Dit document gaat veel verder dan een testament. U kunt hier alle details vastleggen die voor u of uw nabestaanden van belang zijn.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Mijn Uitvaartwensen"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Het Ondernemerstestament – basisgegevens

In dit document legt u alle belangrijke basis gegevens vast betrekking hebbend op uw bedrijf. Daarnaast geeft u hier aan wie uw contactpersonen zijn bij diverse instanties, welke fiscale nummers van toepassing zijn etc.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Ondernemerstestament - Bedrijfsgegevens basis"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Het Ondernemerstestament – bij (tijdelijke) uitval

Als aanvulling op uw basis-document van Het Ondernemerstestament geeft u hier belangrijke instructies voor het geval u tijdelijk of permanent niet in staat bent de juiste leiding aan uw bedrijf te kunnen geven. U wijst hier uw waarnemer en bedrijfsexecuteur aan.

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF

Nog geen inzending "Ondernemerstestament bij (tijdelijke) uitval"

VoornaamAchternaamDatum ondertekeningPDF