Mijn Behandelverbod

Hierin legt u vast dat u niet meer behandeld wil worden als er geen kwaliteit van leven meer te verwachten is. U maakt een beschrijving van wat u verstaat onder "kwaliteit van leven". Let op dat u dit behandelverbod met uw arts (of ziekenhuis) bespreekt en dat u uzelf ook volledig laat informeren over de consequenties van dit behandelverbod. Dit is dan ook een basis-document welke u kan doornemen met uw arts.

Eerste inzending formulier
Klik hier
Datum ondertekeningPDF document

Nog geen inzending "Mijn behandelverbod"

Datum ondertekeningPDF document

Inloggen