Mijn volmacht inzake financiën

In deze volmacht legt u vast wie er namens u beslissingen mag nemen over uw financiën als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U wijst hier uw vertrouwenspersoon aan. Let u er op dat de volmachten bij de juiste instanties geregistreerd worden.

Eerste inzending formulier
Klik hier
Datum ondertekeningPDF document

Nog geen inzending "Mijn Volmacht inzake financiën"

Datum ondertekeningPDF document

Inloggen